Anlita en seriös målerifirma i Stockholm

Du som bor i Stockholm kan åtnjuta ett stort tjänsteutbud – nästan oavsett vad det gäller. Med en stor befolkning på en (relativt) liten yta, följer naturligtvis ett stort urval av tjänster därefter. Så gäller även målerifimor. Du som vill anlita en målerifirma i Stockholm har helt enkelt en hel del att välja mellan.

Men med ett stort utbud skapas det också en viss anonymitet för oseriösa aktörer. På en mindre ort är det svårare för firmor som saltar fakturor och gör undermåliga jobb att få ett kundunderlag. I större städer är det enklare att hitta nya kunder som ännu inte känner till dem. Det, och fler faktorer, gör att det krävs en viss försiktighet när man anlitar tjänster i storstäder i allmänhet. När det gäller just målerifirmor finns det ett par frågor man kan ställa för att försäkra sig om att firman är seriös. Vissa av frågorna fungerar på många andra yrken, andra är mer inriktade på just målerifirmor.

Organisationsnummer

När du väl har fått en offert bör den inte slarvas bort. Genom att skriva ner organisationsnumret på offerten, kan du sedan stämma av det mot fakturan. Får du två olika organisationsnummer är det hög tid att fråga firman varför det är så. I de flesta fall är det här en varningsflagga som inte bör ignoreras.

Du kan även använda olika tjänster på nätet för att kolla upp dessa organisationsnummer. Kanske ger organisationsnumret på offerten en adress i Stockholm, men numret på fakturan ger en adress i en helt annan stad? Konfrontera firman om så är fallet.

Pris kontra erfarenhet

Det är lätt att sortera bort de firmor som tar ett litet högre pris. Kanske är det lätt att tro att de gör det för att utnyttja ovetande kunder. Visserligen kan så vara fallet – men inte nödvändigtvis.

En målerifirma tar ofta betalt per timme. En firma som har erfarenhet av precis det jobb som du beskrivit kan följaktligen göra det på kortare tid. I sådana fall tjänar du som kund på att anlita dem i slutändan. Kontentan är att ett högt pris inte nödvändigtvis behöver vara tecken på en oseriös aktör – istället kan det snarare spara dig pengar om det visar sig att de har god erfarenhet.

Titta på referenser och omdömen

Ett effektivt sätt att förvissa sig om en firma är seriös eller inte är att titta på vad deras tidigare kunder säger om dem. Det bör inte vara några problem för firman att ge dig ett telefonnummer med en referens. Om du får detta – var inte rädd för att lyfta upp luren och ställa de frågor som du undrar över. Hur fortgick arbetet? Hur var kundbemötandet? Blev det några problem i efterhand?

Något annat man kan göra är att helt enkelt söka på internet. ”Målerfirma Stockholm (firmans namn) recensioner” kan ge dig avgörande resultat. Dessa kan hjälpa dig att bestämma huruvida du ska gå vidare med offerten, eller söka dig någon annanstans.

31 Jan 2017