Alltfler medvetna om byggprodukter är miljömedvetna eller ej

Allt fler blir alltmer miljömedvetna och det visar sig på flera olika områden; resor, livsmedel och nu även när det kommer till byggande och vilak byggmaterial som man kan använda. Visste du att det finns miljömärkning på byggamterial? Om inte ber vi dig läsa mer här om hur man kan granska miljömedvetna byggmaterial. Det mest använda systemet för att märka miljövänliga produkter är ISO 14000-serien. Det innebär att de varor som får märkas i denna serie, har tillverkarna tagit hänsyn till avtryck på miljön när det kommer till energiåtgång, tillverkningsprocesser och om man har använt sig av miljöfarliga kemikalier eller förpackat dem i miljöfarligt material. Det krävs inspektioner för att företagen ska få märka sina varor som miljövänliga eller ej. Här går vi igenom vad de olika märkningarna kan betyda.

Miljömärkning med Typ I (ISO 14024)

Detta handlar om att man ska visa konsumenter om hur de själva ska kunna göra miljömedvetna val. Ska tillverkarna kunna märka sina varor att de är miljömedvetna innebrä det att man har gort på ett visst sätt som de ansvariga betecknar som ett miljövänligt sätt i produktionen. Den tillverkare som vill märka sina varor enligt detta måste kunna bevisa att de handlar efter deras krav. I Sverige finns det olika miljömärkningar av miljömärke Typ I (ISO 14024), som är:

  1. Bra miljöval, som ges av Naturskyddsföreningen
  2. Krav, som består av 29 medlemsorganisationer
  3. EU-blomman som kommer från SIS miljömärkning AB
  4. Svanen som kommer från SIS miljömärkning AB

Här är det enbart Svanen och EU-blomman som miljömärker byggprodukter och endast Svanen som har trävaror i sitt sortiment. Och bakom Svanen kräver man att:

  1. Ett minimum av andelen av råvaran ska komma från certifierad skog
  2. Emissioner av det kemiska ämnet formaldehyd ska hållasig inom en viss gräns
  3. Emissioner och energianvädning vid produktionen får inte överstiga en viss gräns
  4. Förpackingarna ska var miljövänliga
  5. Livslängden och prestand i användningsfasen ska inte överstiga ett visst mått
  6. Allt ska dokumenteras vid skötsel och underhåll

Detta kan man läsa mer om ifall du googlar "miljövänliga byggprodukter". Det är tyvärr inte alla hantverksfirmor som är miljövänliga eller ens medvetna om miljön. Vi hoppas att allt fler ska bli det. Samtidigt är det vi kunder som kan kräva av hantverksföretagen att själva agera allt mer mlijömedvetet. Särskilt när det kommer til målarfärg och tapeter som kan vara mer eller mindre miljömedvetna. Där är det vi som anlitar hantverkarna som kan göra dem medvetna om detta och kräva av dem att själva arbeta med miljön.

Vill du läsa om en målare i Göteborg kan du läsa mer här.

1 Nov 2018