5 platser där det pågår markarbeten i Stockholm

För den som ska ut och köra i storstadstrafiken så kan det ibland vara skönt att undvika de värsta köerna. Om en hårt trafikerad väg är avstängd till hälften på grund av pågående markarbeten så kommer det med all sannolikhet att innebära långa köer. Med hjälp av internet så kan du snabbt kolla av vart det pågår vägarbete och därmed undvika de värsta infarkterna i trafiken. Här är exempel på 5 platser där det pågår någon form av markarbeten i Stockholm som man kanske vill undvika:

Trafikplats Norvik längs väg 73

Den stora vägen som går mellan Nynäshamn och Stockholm är delvis avstängd för att byggas om till en bro. Anledningen är att ett järnvägsspår ska dras från hamnen upp till de vanliga spåren. För den som reser i rusningstrafik så kan ett sånt här arbete skapa en hel del köer som saktar ner trafiken.

Sprängningar i Nacka mot Slussen

Under en längre period pågår markarbeten och sprängningar på vägen med nummer 222 som går via Nacka in mot Slussen. Det här är en väg som inte har så många alternativa resvägar, vill du in till Slussen så är det 222 som gäller. För att undvika de värsta köerna så kan man titta närmare på vilka tider som det värsta arbetet pågår och försöka undvika dessa.

Bro

För den som reser bort från Stockholm mot Håtuna så kan det bli stopp utanför Bro där markarbeten pågår. Framför allt rör det sig om sprängning för att ge plats åt en kommande energianläggning i nära anslutning till vägen.

Tunneln vid Häggvik

I trakterna runt Sollentuna finns det en tunnel där det pågår omfattande vägarbete. Det pågår arbete i båda riktningarna för att dra fjärrvärmeledningar. Även om arbetet främst sker i vägrenen så kommer det att innebära trängsel och risk för köer.

Kungsgatan

På Kungsgatan i Stockholm är en avstängning av ett körfält upprättad för markarbeten. Anledningen är en skada på vägen som är så pass omfattande att den måste repareras. Om du kör för att svänga av mot Norrlandsgatan så hamnar du precis där avstängningen är gjord och löper därmed stor risk att fastna i köer. För den som kan så är det en god idé att ta en annan väg än att trängas mitt i centrala stan.

Sammanfattningsvis

Det pågår alltid markarbeten av olika slag på hundratals platser runt en storstad som Stockholm. En av de vanligaste anledningarna till att vägar eller delar av vägar stängs av är om sprängning pågår. Även i de fallen när vägar ska repareras så behöver avstängningar göras vilket kan påverka trafiken. På de ställen där nya hus byggs så kan det ofta bli avstängda vägar för att dra fjärrvärme. Håll utkik efter vart vägarbete pågår och fundera på om du behöver ta den vägen mitt i rusningstrafiken. Ibland kan en annan väg eller tid för resan fungera lika bra.

6 Oct 2018