Blogg

Sida 2

5 platser där det pågår markarbeten i Stockholm

6 okt 2018

För den som ska ut och köra i storstadstrafiken så kan det ibland vara skönt att undvika de värsta köerna. Om en hårt trafikerad väg är avstängd till hälften på grund av pågående markarbeten så kommer det med all sannolikhet att innebära långa köer. Med hjälp av internet så kan du snabbt kolla av vart det pågår vägarbete och därmed undvika de värsta infarkterna i trafiken. Här är exempel på 5 platser där det pågår någon form av markarbeten i Stockholm som man kanske vill undvika:

Trafikplats Norvik längs väg 73

Den stora vägen som går mellan Nynäshamn och Stockholm är delvis avstängd för att byggas om till en bro. Anledningen är att ett järnvägsspår ska dras från hamnen upp till de vanliga spåren. För den som reser i rusningstrafik så kan ett sånt här arbete skapa en hel del köer som saktar ner trafiken.

Sprängningar i Nacka mot Slussen

Under en längre period pågår markarbeten och sprängningar på vägen med nummer 222 som går via Nacka in mot Slussen. Det här är en väg som inte har så många alternativa resvägar, vill du in till Slussen så är det 222 som gäller. För att undvika de värsta köerna så kan man titta närmare på vilka tider som det värsta arbetet pågår och försöka undvika dessa.

Bro

För den som reser bort från Stockholm mot Håtuna så kan det bli stopp utanför Bro där markarbeten pågår. Framför allt rör det sig om sprängning för att ge plats åt en kommande energianläggning i nära anslutning till vägen.

Tunneln vid Häggvik

I trakterna runt Sollentuna finns det en tunnel där det pågår omfattande vägarbete. Det pågår arbete i båda riktningarna för att dra fjärrvärmeledningar. Även om arbetet främst sker i vägrenen så kommer det att innebära trängsel och risk för köer.

Kungsgatan

På Kungsgatan i Stockholm är en avstängning av ett körfält upprättad för markarbeten. Anledningen är en skada på vägen som är så pass omfattande att den måste repareras. Om du kör för att svänga av mot Norrlandsgatan så hamnar du precis där avstängningen är gjord och löper därmed stor risk att fastna i köer. För den som kan så är det en god idé att ta en annan väg än att trängas mitt i centrala stan.

Sammanfattningsvis

Det pågår alltid markarbeten av olika slag på hundratals platser runt en storstad som Stockholm. En av de vanligaste anledningarna till att vägar eller delar av vägar stängs av är om sprängning pågår. Även i de fallen när vägar ska repareras så behöver avstängningar göras vilket kan påverka trafiken. På de ställen där nya hus byggs så kan det ofta bli avstängda vägar för att dra fjärrvärme. Håll utkik efter vart vägarbete pågår och fundera på om du behöver ta den vägen mitt i rusningstrafiken. Ibland kan en annan väg eller tid för resan fungera lika bra.

Dränering av proffs är att föredra

30 sep 2018

I och med att husets grund till stor del befinner dig under jorden så blir också angrepp från fukt och vatten stora. På samma sätt som för taket så bör man som husägare vara medveten om att denna fukt kan åsamka stor skada och att man därför bör vara noggrann med sina kontroller. Ser man att det börjar flagna från väggar och tak i källaren, att fuktfläckar syns eller att det luktar konstigt så kan dessa saker indikera att det är dags för en dränering.

Man kan även använda en tidsintervall på ungefär 20 år som ett riktmärke på när en dränering bör göras. Det säger dock inte hela sanningen då exempelvis jorden huset står på spelar stor roll. Här kan vi nämna att moränjord av hävd är fuktigare och gör att en dränering bör ske mer frekvent.

Kan du då genomföra en dränering av ditt hus i Stockholm på egen hand. Definitivt, men du bör ändå överväga professionell hjälp. Det är ett tungt jobb som kräver grävmaskiner då extremt mycket jord måste grävas upp. Saknar du tid - och kunskap - så är rådet att du tar hjälp. Om inte - tänk på detta.

Tips för dränering i Stockholm

 • Dräneringsrörens vattengång och dess högsta punkt ska ligga under betongplattans lägst punkt. Förr var det ingenting man tänkte på, men numera är det standard.
 • Gruslager. Efter att dräneringsrören är på plats ska grus placeras ovanpå. Detta dränerar också. Därefter ska en dräneringsduk läggas för att sedan ytterligare ett lager av grus ska placeras ut. Om du väljer att lägga jord så bör du också lägga ut en fiberduk innan.
 • Rabatter? Helst inte. Blommor och buskar och dess rötter leder dels fukt och kan dels också skada dräneringsrören. Men, vem vill bo i ett hus utan några rabatter? Ur ett rent funktionellt perspektiv så är det dock bäst med grus eller shingel runt huset efter en dränering.
 • Skilj på regn- och dräneringsvatten. Koppla inte ihop rören för dessa. De ska hållas separata.

Ta professionell hjälp med din dränering

Som vi sa; det tar lång tid och det kräver väldigt mycket jobb för att dränera. Det måste dessutom ske i etapper då man inte kan gräva upp runt hela huset samtidigt. En- eller två sidor åt gången rekommenderas för att undvika att husgrunden undermineras. Utöver att du kommer att få slita ont och lägga ner mycket tid på din dränering så riskerar du även att göra fel - något som blir kostsamt sett till att du då måste dränera ännu en gång inom loppet av några år.

Vi skulle därför säga att du kommer att tjäna på att ta hjälp och anlita ett företag inom dränering. Tjänsten är rot-berättigad och det gör det möjligt för dig att dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration - ett belopp som är draget redan på fakturan. En korrekt genomförd dränering lönar sig i längden. En undermålig sådan blir kostsam i det långa loppet.

Här finns en firma du kan anlita: http://www.stockholmdränering.se.

Lägenhetsrenovering ger mer vinst

25 sep 2018

Är marknaden död nu? Frågan är relevant sett till att man under året sett en tydlig sänkning av priset för bostäder i Stockholm. Och, som grädde på moset, så har man också sett hur efterfrågan på nyproduktioner sjunkit dramatiskt. Det senare kan dessutom få ytterligare spridning om man ser till en intressant dom som föll i Tingsrätten för några veckor sedan. I den så prövade en kvinna att anmäla byggbolaget för en försenad inflytt - sex veckor - och vann, till mångas förvåning, processen.

Detta prejudicerande fall kan innebära att många köpare kan få en lätt väg ur en annars knivig situation. En försening med sex veckor är definitivt ingenting ovanligt för nyproduktioner; men i Stockholm så har många av dessa bostäder köpts i ett rent spekulativt syfte (utan en tanke på inflytt och enbart för att sälja vidare med hög vinst).

I och med att marknaden ser ut som den gör så finns inte längre samma chans att agera på detta sätt - domen i fråga blir således välkommen för många som betalat sin handpenning. Men, den kommer kanske att innebära en katastrof för byggbolagen som i och med detta riskerar att sitta med tomma - dyra - bostäder som ingen vill ha; detta även med tanke på att avgiften för sådana är högre.

Det krävs mer ansträngning från din sida

Men, marknaden är definitivt inte död; den har bara ändrat form. Från att säljaren haft trumf på hand så är det köparen som bestämmer. En lägenhet i Stockholm tar längre tid att sälja - men är den fräsch så kommer det fortfarande att säljas till ett högt pris. Något som leder oss in på vårt huvudämne: en lägenhetsrenovering.

Kort sagt, äger du en lägenhet i Stockholm som är lite äldre, som inte har de senaste vitvarorna och som är lite sliten på det stora hela så måste du genomföra en lägenhetsrenovering för att nå en vinst vid försäljning (eller en så stor vinst som möjligt; beroende på när du köpt bostaden i fråga naturligtvis).

En lägenhetsrenovering ger dig som säljare makten tillbaka. Den får din lägenhet att sticka ut på Hemnet, den drar till sig folk till visningen och den kan leda till en budgivning dä du slutligen når det pris du vill ha. Utan en lägenhetsrenovering innan? Ja, då ska du ha extrem tur om du når till samma nivåer.

Fokusera på kök och badrum

Två stycken rum sticker ut. Detta baserar vi på vad olika mäklare i Stockholm brukar peka på som säljande. Köket och badrummet vill man som spekulant ha i ordning och man vill gärna också slippa genomföra renoveringar där i efterhand (förståeligt, man vill flytta in direkt och slippa bo i ett byggkaos). En lägenhetsrenovering inför en försäljning bör därför riktas mot något - eller båda - av dessa rum.

Ett stående tips: Gör inte jobbet själv. Det kan komma att påverka dig i framtiden. Vad händer om det blir en fuktskada i badrummet som en följd av ditt arbete och vem ska betala om köparen kontaktar dig och vill veta hur renoveringen gått till? Det kan bli väldigt kostsamt. Se till att anlita ett företag för din lägenhetsrenovering - särskilt om det handlar om vatten (som både kök och badrum innebär). Du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden med ditt Rot-avdrag och det gör det väldigt prisvärt. Tänk även på att den kostnaden ska ställas mot den potentiella vinst du kan göra.

Här kan du hitta tips och inspiration till lägenhetsrenoveringen.

Frågor och svar om relining

24 sep 2018

Vad innebär relining?rör, relining

Istället för att byta alla rör, i samband med ett stambyte, så finns ibland möjligheten till det billigare alternativet, relining. Förenklat kan man säga att ett plaströr monteras inne i det gamla röret. På så vis utnyttjas de gamla rörens dragningar och man behöver inte riva lika mycket i bostaden för att få fräscha rör. Visserligen blir rören något smalare men skillnaden är så liten att det inte påverkar dess funktion.

Är det billigare än stamrust?

Den största fördelen med relining är just kostnaden. Det är betydligt billigare än en stamrust. Detta utifrån att en stamrust ofta innebär stora rivningar av innerväggar för att man ska komma åt rören. Det är därmed rivningskostnaden och återuppbyggnaden som kostar mer vid stamrust mot om man väljer relining.

Går det att alltid välja relining?

Nej, det passar sig i vissa situationer och i vissa rör. Generellt handlar det om tillfällen då rören behöver renoveras men där resterande delar är i gott skick. I äldre bostäder kan det ofta vara både rör, elinstallation, ytskikt och annat som behöver bytas. I detta fall kommer en rivning ändå att ske och då kan lika gärna en större renovering via stamrust genomföras. Relining passar alltså främst vid situationer då det enbart är rören som är i behov av renovering.

Vad är rörinfodring?

Ibland används ordet rörinfodring när man pratar om relining. Det är exakt samma sak. Rörinfodring kan användas för att tydligare påvisa vad projektet handlar om. Det kan ju liknas med att rören får en extra ”fodring”.

Är relining av samma kvalité som nya rör?

Egentligen är det ingen skillnad. Om en rotrust genomförs monteras nya rör och om en relining genomförs så monteras nya rör (men inuti de gamla). I och med att det är samma krav på kvalité så finns ingen skillnad i hållbarhet och livslängd.

Vad kostar det?

Som med alla rörbyten och rörrenoveringar så är det omöjligt att svara på vad det kostar förrän en firma har tittat på projektet. Det kan handla om dess komplexitet men även om hur många meter relining som kommer att behöva genomföras. Är det en bostadsrättsförening som är beställare är det ofta ett flertal hus på samma gång där arbetet ska ske. Det skapar därmed en lägre kostnad på hushåll.

Eftersom det är ett stort projekt går det alltid att få gratis offert från de företag som arbetar med relining och rörrenoveringar. Fråga gärna flera företag vilket gör att du får en tydligare bild över vad en normal prisbild bör vara.

Vill du veta mer om relining? Här finns mer information.

Lackförsegling ger din bil längre livslängd

19 sep 2018

En bils lackering tar stryk nästan dagligen. Dels så har vi alla smuts och alla partiklar som flyger omkring och fastnar på lacken, dels så har vi solen vars uv-strålar bleker bilen och dels så har vi alla små olyckor som kan ske. En oförsiktig medtrafikant som skrapar bilen i samband med en parkering, en ligist som drar sina nycklar längs bilens sida eller en sten som man lyckas smyga in i samband med att man backar i ett bostadsområde.

Saker som man kanske får räkna med - men som är extremt irriterande sett till att lacken är viktig för hela intrycket av bilen. Den säger någonting om vilken modell man köpt, vilken tillverkare man har och den tar fram de fina linjerna som visar på designen. Lacken är dessutom det yttersta skyddet mot rostangrepp.

Stilla acceptans i form av regelbundna tvättar eller ett försök att motverka uppkomsten av smuts, förhindrande av repor och andra skador? Definitivt det senare. Det går nämligen att ge bilen ett ytterligare skydd. Detta i form av en lackförsegling som man applicerar ovanpå den ordinarie lacken.

En lackförsegling handlar - till skillnad mot vanligt vax - mer om en hinna som håller bilens skönhet intakt under en längre tid. Smuts fastnar inte lika lätt, uv-strålar från solen störs bort, vägsalt påverkar inte lacken och tvättarna behöver - i och med detta - inte ske lika frekvent. En lackförsegling är, helt enkelt, ett bra sätt att skydda bilen och ge den längre livslängd.

Kan man göra en lackförsegling på egen hand?

Det snabba svaret är ja. Det går att på egen hand sätta en lackförsegling på sin bil. Det man dock ska vara medveten om är att man inte får samma hållbarhet som om man skulle lämna in den för ett mer professionellt omhändertagande.

Köper du ett hemma-kit så är det ofta enkomponents - lämnar du in din bil så använder man en lackförsegling som är tvåkomponent. Det senare innehåller härdning - någots om ger längre effekt. Vi skulle definitivt säga att du tjänar på att lämna in den. Speciellt om du väljer den nya tekniken som innebär ett keramiskt lackskydd.

Ett keramiskt lackskydd ger än bättre skydd

Den senaste tekniken handlar om ett mer keramiskt lackskydd. Det skyddar ännu bättre än vad de mer traditionella varianterna gör. Väljer du ett keramiskt lackskydd till din bil så bör detta appliceras av en utbildad person; detta då effekten blir betydligt bättre.

Du får räkna med att det tar ungefär två dagar innan bilen är klar. Medlet som används behöver längre tid för att härda och bli så hårt - skyddande - som möjligt.

Här kan du med fördel passa på att ta en totalrekond och få bilen ordentlig städad invändigt också - något som generellt sett görs alldeles för sällan. Du vill väl att din bil ska lukta som en ny också och inte bara se ut som en sådan?

Tidsödande att måla fasaden, eller?

31 jul 2018

Som vanligt är det underlagsarbetet som tar längst tid när det kommer till fasadmålning av huset. Underlagsarbetet är det ingen idé att fuska med. Det blir bara fult och det håller inte lika länge som när man är nogrann med underhållsarbetet. Den som hr stört sig på buckliga tapeter och lister som fått väggfärg, vet att om man även skulle fuska med fasadmålningen ger det inte ett så vackert hur med sådan hållbarhet som när man inte fuskar med underlagsarbetet. Det är ju perfekt väder just för att ägan sig åt fasadmålning i den torra sommar som vi ser just nu. Varför inte passa på just nu? Ju oftare som man underhåller sitt hus desto längre håller huset mot väder och vind. 

Så förbereder du din fasadmålning

När man ska arbeta med underlaget på ett hus, är det viktigt att 1. tvätta underlaget nogrannt, 2. skrapa bort all färg som har flagnat. Har man ett hus med en överplan, bör man ställa upp en bygnadsställning som ger stöd åt arbetet. Där kan du ställa penslar och målarfärg, vila en stund och lita dig mot. En byggnadsställning är mycket säkrare än endast ha en stege, som dessutom kan ramla och som inte ger någon stadga eller stöd. Har man inga byggnadsställningar, kan man alltid hyra en byggnadsställning som man kan hyr över en helg till exempel. Då blir det inte så dyrt. Det gäller att man gör det intensivt udner den helgen, så du slipper hyra den för en längre tid.

Tvätta och skrapa

Skaffa dig en högtryckstvätt om du inte redan har det. Var försiktig och ha inte för högt tryck på tvätten. Blanda i rengöringsmedel, mögelmedel, algmedel eller någon annan målartvätt. Börja med att tvätta med vanligt vatten den yta som du har tänkt tvätta. Tvätta sedan med rengöringsmedel och skubba med en borste. Medan ytan är våt, kan du passa på att skrapa bort färg som har flagnat. När vu väl har tvättat klart bör väggen torka innan du går vidare till nästa steg.

Måla eller grundmåla

Måla sedan den vägg som har torkat. Använd en roller, då en pensel tar för lång tid. Däremot bör du använda penseln nära fönster, nära taket och vid källaren om du har en sådan. Använd efter det en roller som du kan måla med. Ska du ändra färg på huset bör du grundmåla innan du målar med den nya färgen. Du kommer väl ihåg att ansöka om bygglov innan du byter färg?

Tyckte du detta lät som ett arbete som tar för lång tid eller att det är för svårt? Anlita i stället en hantverkarfirma som uför fasadmålning i Stockholm.

Därför behöver du en kontrollansvarig i ditt bygge

25 jul 2018

När man bygger nytt, ett nytt bostads- eller kontorskomlex, eller hus, villa eller fastighet gäller det, liksom i andra sammanhang, att ha ordning på sina papper. En byggherre bör hålla koll på att alla krav uppfylls när det kommer till de krav som plan- och byggnadslagen (PBL) uppfylls, men en kontrollansvarig ser till att den kontrollplan som man har upprättat följs till punkt och pricka. Varför behöver man en sådan, kanske du undrar. Många tänker sig att det inte är särskilt svårt att uppfylla en lista med punkter, som man bockar av, ungefär som man bockar av en packningslista, som man ska ga med sig på semestern. Verkligheten när man bygger nytt, ser ju inte riktigt ut så.

Många saker händer under ett bygge

Det är många saker som man kanske inte har förutsett, som händer när man börjar bygga. När man planerar ett bygge, kan man inte alltid räkna med sådant som ska inträffa under byggets gång. Ingen kan ju se in i framtiden. När man sedan är på plats och saker som är planerade ska åtgärdas, är det lätt hänt att man kanske vill hoppa över vissa saker, det ser bra ut just för stunden, men den som är erfaren vet att det i framtiden inte blir bra om man hoppar över vissa saker. Inte alla är noggranna, det måste man alltid räkna med. En kontrollansvarig är som en "nagel" i ögat på dem som arbetar, någon som påminner och stör, och talar om vad som ska vara med för att det  ska bli ett riktigt bra bygge. Det är någon som är med vid alla beslut och talar om vad som gäller, vad man får och kan göra när det kommer till komplexa byggen.

Gör viktig dokumentation

En kontrollansvarig ser även till att viktig dokumentation blir till. Det kan handla om att dokumentera saker och ting innan och efter att ett beslut har tagits. Han eller hon kontrollerar även att arbetet blir rätt gjort, att man gör saker och ting i rätt ordning. En kontrollansvarig är en garant för att allt görs på rätt sätt och ska vara beredd att hjälpa till, inte förstöra, utan se till att arbetet går så smidigt det bara går och att allt sköts på rätt sätt. En kontrollansvarig är till för den som ska bo, eller arbeta i huset som byggs. De garanterar att allt har gått rätt till väga när det byggdes.

Varför måste jag anlita en elektriker?

19 maj 2018

Det finns en slags happy-go-lucky-attityd hos många då det kommer till att renovera och reparera. Det spelar liksom ingen roll vad det handlar om och hur pass stor vana man själv har - allt fixar sig på ett eller annat sätt. Blir det fel så går det säkerligen att korrigera sådana i efterhand. Det senare är talande i sammanhanget och vi väljer att ställa två stycken motfrågor: hur mycket kostar en vattenskada att korrigera och hur mycket kostar det att bygga ett nytt hus?

Vi förklarar hur vi tänker. En vattenskada som en följd av en undermålig renovering är tyvärr inte alls ovanlig. Du som privatperson kanske väljer att renovera i badrummet och missar vikten av att sätta en fuktspärr på ett korrekt sätt. Du kanske väljer att installera din nya disk- eller tvättmaskin och du kanske ser att det inte är något större bekymmer att sätta en toalettstol på plats. Det kanske det heller inte är - initialt - men i framtiden så kan det beslutet komma att få ödesdigra konsekvenser.

Kostnaderna och konsekvenserna blir för höga

Årligen så kostar vattenskador närmare fem miljarder att korrigera. En summa som du troligen kommer att få bidra till. Ditt försäkringsbolag kommer nämligen inte att göra det ifall det visar sig att det är du - och inte en yrkesman - som skött installationen i fråga.

En vanlig missuppfattning - och en del av den, något slappa, inställning och attityd vi nämnde i textens början är nämligen att någon annan kommer att betala för de misstag man själv gjort. Det kommer inte att ske.

En behörig elektriker ska alltid anlitas

Än värre är de fall där man underlåtit sig att anlita en elektriker. Då sätts nämligen andra värden än de rent materiella på spel. El är livsfarligt och ska alltid hanteras av en behörig elektriker. Det handlar inte om någon typ av sammanslutning skapad i syfte att ge en yrkesgrupp fler uppdrag - det handlar om att rädda liv.

Tyvärr har detta blivit åsidosatt under senare år. Faktum är att många av de bränder som äger rum har sin förklaring i att elen dragits på del sätt, att huset/fastigheten har uråldriga elsystem, att privatpersoner gjort egna kopplingar och installationer. På samma sätt som vid en vattenskada så kommer försäkringsbolaget inte att ersätta skadorna efter en brand vars orsak kommer från ditt - som privatperson - eget arbete.

I och med att Rot-avdraget finns tillgängligt så handlar det heller inte om någon extrem kostnad att anlita en behörig elektriker eller en rörmokare. Du kan dra av 30 % av den totala arbetskostnaden med ett årligt tak på 50.000 kronor. Den ringa summan ska räknas mot kostnaden om det börjar brinna eller om en fukt/vattenskada börjar synas. Ett lätt val.

Läs mer här.

Så bygger du en altan

13 maj 2018

Det är vår och bostadsmarknaden svämmar mer eller mindre över av annonser om hus till salu. Många längtar ut till trädgårdar, solplatser och altaner. Du kanske redan har köpt ett hus? Har du ingen altan, men önskar dig en? Varför inte bygga en altan och använda en del av fasaden som altanvägg? Helst på en gång? Man kan bygga en altan med hjälp av trallar Då  kan du bygga en ram till altanen och sedan lister på reglarna där du sedan placerar trallarna.

Detta behöver du till en träaltan med trall

1. Betong och gjutrör till plintar

2. Tryckimpregnerade reglar

3. Trallar

4. Rostfri skruv

5. Borrmaskin 

6. Såg

Så går du till väga

1. Om du kan, försök lägga trallen på samma höjd som golvet är inomhus och varifrån du ska kliva ut på altanen.

2. Spika fast en list; 45x45 centimeter, längst ner på bärlinan. På båda sidor. Det är där som reglarna sedan ska vila.

3. Lägg ut reglar på bärlinans lister med cirka 60 centimeter mellan varje regel. Spika sedan med skråspik fast regeln i bärlinorna på båda sidor. Bocka spikspetsen så att den går lättare in träet på rätt sätt.

4. Lägg trallen med en 2-5 millimeter svällmån. Skruva fast varje trallbräda med två skruvar på den plats där den korsar reglarna.

Skruva i stället för att spika efter en spik reser sig själv efter någon tid. Välj ett stadigt och fast virke till reglar, ram och trallar.

5. Tyckte du detta verkade för svårt? Varför inte anlita ett byggföretag som bygger din altan åt dig? Med ROT-avdraget får du ner kostnaderna för bygget. Byggmaterialet och resekostnaderna kan du inte dra av.

Så hitta du rätt byggföretag för altanbygget

Om du bor i Stockholm har du så många som 7.000 byggföretag att välja mellan. Det kan bli nästan omöjligt att välja ett företag ur ett så stort urval. Börja med att googla bygga altan Stockholm, om det är där du bor. Annars skriver du bara ner namnet på den ort du bor. Då får du flera förslag på byggföretag som erbjuder sig att bygga en altan åt dig. Ta kontakt med några och be om offert och referenser. Känner du dig osäker på företaget, kontrollera med Skatteverket om de har f-skattsedel och betalar in skatter och avgifter som de ska. Det är ju viktigt eftersom du antagligen vill dra av Rot-avdraget på altanbygget. Kom ihåg att du endast kna dra av för arbetskostnaden, men byggmaterialet och resekostnaderna får du betala själv. Läs mer om ett byggföretag som bygger altan på: http://www.byggaaltan.biz.

Bygg gärna - men inse dina begränsningar

11 apr 2018

Det finns en tunn linje mellan succé och fiasko; en tunn linje som kan vara extremt svår att balansera på för hemmasnickrare. Å ena sidan så vill man prova olika saker själv; man vill renovera, bli färdig och känna hur känslan av stolthet pulserar i kroppen. Något som även har ett ekonomisk värde. Å andra sidan dock så vill man att allt ska vara säkert, stabilt och där inga framtida skador riskerar att uppkomma som en följd av den egna arbetet.

Här bör man, enligt oss, alltid låta det sunda förnuftet och magkänslan spela en större roll. man känner ofta då ett projekt är för svårt och då är det lika bra att anlita professionella yrkesmän redan på ett tidigt stadie. I och med att man idag kan använda Rot-avdraget för de flesta projekt inom renovering, reparationer och tillbyggnader så behöver inte kostnaden skena iväg bortom all rimlighet heller.

Dessutom så bör man som privatperson även väga in kostnader som kan komma om man de facto begår ett misstag också. Något som leder oss in på ett område där vi anser att man alltid - utan undantag - alltid ska använda sig av professionella yrkesmän. VVS.

Vattenskador bär en enorm kostnad

Man räknar från Försäkringsbolagens sida att vattenskador i Sverige varje år har en kostnad på ungefär fem miljarder kronor. De flesta av dessa kan skyllas på naturen som i kombination med undermåliga kontroller från hus- och fastighetsägares sida gör att snabba väderomslag - från kallt till varmt och vice versa - gör att rören fryser och spricker. Där kan mer noggranna kontroller spara pengar, att låta ett företag inom VVS göra undersökningar kan vara väldigt kostnadseffektivt.

Den andra stora anledningen till vattenskador däremot, den handlar om felaktiga byggnationer, installationer och renoveringar. Precis dit vi vill komma alltså. Det bästa sättet att undvika en kostsam vattenskada, det är att anlita ett företag inom VVS och låta denna firma ta hand om alla installationer samt kopplingar.

De flesta vattenskador sker i köket och i badrummet. Två rum som är väldigt populära för privatpersoner att hugga in på då det kommer till att renovera. Rådet är att alltså att du gör det du vet att du klarar av vid din köksrenovering: kakla, kapa till lister, sätt stommarna, montera köksluckor och så vidare.

Men, lämna exempelvis installationen av diskmaskinen och eventuella dragningar av rör och ledningar till en professionell firma inom VVS. Där kan du med gott samvete även ta hjälp med att koppla in köksfläkt för att få ut maximal effekt av den.

Kontrollera företaget innan

Det finns alltid ett men, eller hur? Så även, tyvärr, gällande professionella företag inom exempelvis VVS. Särskilt noggrann bör man vara om man ska anlita en sådan och bor i en större stad som exempelvis Malmö. Det finns en risk i att råka ut för ett fuskjobb och där man - trots att man agerat korrekt som privatperson - ändå drabbas av en vattenskada. Det bästa sättet är att undersöka de företag som erbjuder tjänster inom VVS.

Det vill säga; kolla upp att de är anslutna till någon branschorganisation, att de har certifikat - exempelvis Säker Vatten - och att de kommer med goda vitsord från tidigare kunder.

Mer info om VVS: http://www.vvsmalmö.biz/

Vet mer om papptak

29 mar 2018

Papptak är förstavalet för de flesta när ett platt tak ska beläggas. Det är lätt att glömma bort dess popularitet, i och med att många förknippar papptak med något som är billigt och som inte håller särskilt hög kvalitet. Och så må det ha varit, när man tittar tillbaka i tiden lite grann. Idag finns dock papp som håller mycket god kvalitet och som klarar sig många tiotals år innan det behöver bytas igen. 

En annan anledning till att en del byter till papptak från plåttak är att det är lättviktigt och ofarligt. Vid hårda vindar i Uppsala relativt nyligen blåste ett plåttak av från ett fyravåningshus. Det missöde som skedde här i Uppsala är visserligen ovanligt – men det kan vara något som, i vissa situationer, talar för att lägga ett papptak istället för ett plåttak. 

Olika typer av papp

Papptak är egentligen ett ganska brett begrepp – kanske bredare än vad många tror. Papp är nämligen inte bara papp, även om namnet kan vara lite förvirrande där. Papptak har i princip blivit synonymt med svarta tak som inte är pannor eller plåt. 

Den enklaste formen av papp är vanlig asfaltspapp på rulle. Den här spikas upp på taket och kommer med en måttlig livslängd. Det finns dock olika grader på pappen, för den som vill ha ett lite längre liv på sitt papptak. Till exempel finns det gummidukar som svetsas på. Med det sagt är det inte bara livslängden som ökar – utan också inköpspriserna. Över tid kan det dock bli ett mer ekonomiskt val, eftersom byten sker med betydligt längre mellanrum. Ungefär 30 år håller ett papptak som är byggt av helsvetsad gummiduk. 

Passar bra till platta tak

Papptak är kanske vanligast att se på platta tak. Många hävdar att det är bäst att spara pengarna och komma undan billigt med papp om taket är platt – det syns ändå inte särskilt mycket från utsidan. Ibland är papp faktiskt det enda alternativet. Till exempel kan tegel inte läggas i en lutning som är lägre än 14 grader, och plåt kan inte läggas när lutningen är lägre än ungefär 5 grader. Således är papp det bästa alternativet för många. 

Att det därtill är ett ekonomiskt val är givetvis en faktor som väger tungt in för de flesta. Det är inte bara vid inköpet som kostnaderna kan hållas nere, utan även när taket ska läggas. Anlitar man en takläggare kan han eller hon lägga ett papptak betydligt fortare än exempelvis ett tegel- eller betongtak. 

Estetiken är oftast inte i fokus

Papptak kommer helt enkelt med många fördelar – men fortfarande får den stora nackdelen sägas vara estetiken. Papp åldras inte lika vackert som tegel, och ger inte samma exklusiva intryck som till exempel plåt kan göra. Ibland får dock estetiken lida för det praktiska – till exempel i fallet i Uppsala (som nämnt i textens inledning), när plåttaket blåste av. Sådana missöden som skedde i Uppsala sker helt enkelt inte om det är papptak istället. Och skulle det ske skulle skadorna bli marginella i jämförelse. 

Varför inte mura en utegrill?

7 mar 2018

Har du någonsin murat något? Om inte kanske det är dags att prova på ett lätt arbete där du murar något litet? Här rekommenderar vi att du bygger en utegrill, som ett första försök. Många behöver en brandsäker grill som man kan använda utomhus. Det är ju så populärt att grilla numera. Visserligen finns det kolgrillar som inte kostar mycket och som kan införskaffas i vilken storhandel som helst. Men de håller inte särskilt länge.

Grillar man ofta, får man vara glad om den håller säsongen ut. De står på svaga pinnar och plötsligt står den snett. Då är det bättre att bygga en grill som du kan ha och som håller (nästan) för evigt. Murar du din egna grill, får du en som du alltid kan lita på. Det gäller att du får ett bra handlag med murstenarna och murbruket. Här ger vi exempel på den lättaste sorten att bygga. Den består av tre väggar, i de tre väggarna kan du installera galler där du kan placera maten sedan som ska grillas. Har du tre olika galler kan du alternera maten, underst den som behöver grillas mest, när den är halvklar kan du flytta maten i gallret ovanför, när den maten är helt klar kan du flytta maten till högsta gallret och hålla den varm på det sättet.

Mura en enkel utegrill

Vi ger exempel på en grill som är två och en halv stenar bred och två stenar djup och fjorton stenar hög. Den kan vila på en utskjutande klack som motsvarar bredden på tegelstenarnas liggyta. Allt som allt lär du behöva 90 hårdbrända tegelstenar och 90 kilogram torrbruk. Du kan ju mura din spis i en annan form, men detta är den enklaste varianten för en nybörjare.

Dessa verktyg behöver du

Som verktyg kommer du att behöva: en spade med rakt skär, en spade med spetsigt skär, en skyffeln en snickarhammare, en murslev, en fogslev, en rivbräda, en hovtång, en fogstrykare, en murarhammare, ett vattenpass, en fogsvans, en tving, en pryl och ett tillräckligt långt riktsnöre (så att du murar rakt).

Detta byggmaterial behöver du

Du kommer även att behöva byggmaterial såsom: formbrädor till en betongsockel (där grillen ska stå – inte direkt på marken annars blir den för het). Du kommer att behöva riktbrädor för spiskroppen, frost och eldtåligt tegel, spik, vatten (i en stor hink), dräneringssten och - grus, en glödlåda och grillgaller, som du lär behöva måttbeställa.

Så här gör du

Välj först en vindskyddad byggplats. Gräv sedan till en lämpligt stor grop för grillen. Bottna gropen med sten, grus och sand. Spika först ihop sockelformen. Blanda sedan till betong med torrbruket och vattnet. Gjut sockeln. Sätt sedan upp riktstolpar. Bland sedan till murbruket som du ska använda. Mura själva grillen. Rensa sedan mutytorna kring grillen. Kratsa ur bärfogarna, sätt sedan plåtdetaljerna på sin plats så är du klar.

Renovera inte skorsten själv

Då det kommer till att restaurera skorsten i ett hus, lär du behöva anlita en professionell murare som kan renovera en sådan. Då kan de använda det nya kompositmaterialet Furanflex, som sägs ha revolutionerat skorstensrenoveringarna. Materialet som är gjort av armerat komposit, ser till att behålla värmen med samtidigt få ut den giftiga röken genom skorstenen. Behöver du anlita en firma som arbetar på det sättet kan du fortsätta läsa här:http://www.skorstensrenoveringstockholm.com.

Historien bakom våra pooler

27 feb 2018

Dagens pool har en intressant historia. Bad har människan alltid företagit. Så länge vi har varit människa, har vi badat, i vatten, i havet, i dammar och vattenansamlingar. Våda bastun har sin historia i de romerska bad vi såg före, under och efter Kristus. Och våra dagars pool kommer från Pakistan, enligt Wikipedia. Poolen från den tiden grävdes ner under 300-talet före Kristus. Poolen har 12x7 meter och var murad med tegelstenar täcktes över med tjärbaserat tätningsmedel. Baden byggdes både av antikens greker och romer, men bara för de välbeställda. Romerna gillade termiska bad; uppvärmda bad.

Populariteten för dagens pooler är från 1950-talet

Hoppar vi från romartiden och Antiken i Grekland, till våra dagars pooler, kommer vi till mitten av 1900-talet när det främst byggdes pooler i USA. Men egentligen började man bygga pooler 100 år tidigare., redan 1837 byggdes den första poolen i London, England. Det behövdes hundra år innan gemene man tog till sig poolerna och började bygga dem i hemmen och särskilt populärt var de amerikanska poolerna som byggdes i anslutning till sitt hem. Den största poolen som kom med i Guinnes världsrekordbok är poolen i San Alfonso del mar i Chile. Den största inomhuspoolen byggdes i West Edmonton Mall på NASA, Houston, USA. Med denna historiska återblick kan man klart konstatera att pooler är mycket populära i vår moderna livsstil. Så varför inte haka på den trenden?

Hur vill du att poolen ska vara?

Är man intresserad av att kunna bada även vintertid, finns det lite olika alternativ.

1. En pool som man kan bygga på den egna tomten

2. En pool inomhus

3. En badtunna på den egna tomten

Största skillnaden mellan pool och badtunna

Skillnaden mellan en pool och badtunna är den, vilket vem som helst kan inse, är att i poolen har du möjlighet att verkligen kunna simma och ta några simtag några meter, medan du enbart kan bada och doppa dig i badtunnan. Den är aldrig så stor att du faktiskt kan simma i den. Däremot är badtunnan uppvärmd, vilket ger en behaglig upplevelse.

En pool utomhus bara för sommaren

En pool utomhus är ju mest för att kunna använda under sommaren. Har man en pool utomhus bör man kunna täcka den på ett tillfredsställande sätt, annars har man så gott som trädgården i sin pool efter några dagar. Då det kommer till pooltak och pris på sådana, finns det lite olika lösningar och priser på pooltak. Det snyggaste är en pooltaksbox. Då monteras taket på skenor, som går längs poolen. Man för ihop pooltaket, som tar av genom att skjuta pooltakets olika delar som går in i varandra. De billigaste kostar cirka 40.000 kronor, men du kan även välje mer avancerade tak för nästan 55.000 krornor. Sedan kan man välja ett mycket simpelt pooltak, som enbart täcker poolen för några hundra kronor. Det fungerar som en presenning och täckerenbart  själva poolens vattenyta. 

Badtunnan kan vara både enkel och avancerad

En badtunna utomhus bör ha en ordentlig uppvärmning, antingen med hjälp av ved, eller en elektrisk uppvärmning. Även den bör täckas över när den inte används. Den absolut enklaste badtunnan är en uppblåsbar som du kan ta fram när som helst. Har du behov av en bastu, men bara har en liten yta att förfoga över, kan du köpa en färdig liten mini-bastu, byggd helt i trä. Då är det inte större än en gammal telefonkiosk. Och rymmer högst tre personer.

Bygga ett hus i Stockholm

18 feb 2018

Att bygga nytt är det många som vill göra. Att göra det i Stockholm kan dock ibland vara lättare sagt än gjort. För det första finns det inte alltid särskilt gott om mark, och för det andra kan tomtpriserna vara riktigt höga. Om man dock är beredd att röra sig inom hela länet finns det säkerligen många potentiella tomter att titta på. Kan man tänka sig att bo i Norrtälje eller långt ut på Ekerö eller Värmdö, kan det finnas goda chanser att göra ett fynd. En fördel är att det finns ett stort utbud av byggmaterial och firmor som sköter maskinuthyrning i Stockholm.

Bygglov

Byggloven skiljer sig, som alltid, mellan olika kommuner. I Stockholms län finns många kommuner, och därmed kan även reglerna för bygglov skilja sig åt något. Dock finns det ett antal kommuner i länet som samarbetar kring detta, och reglerna bör då vara så gott som snarlika i dessa områden. Om du är osäker bör du, som alltid, ta kontakt med kommunen innan du påbörjar ditt arbete. Det här bör kollas upp redan i planeringsstadiet, men du bör vara helt säker på att du får bygga innan du faktiskt sätter ner det första spadtaget i marken.

Maskinuthyrning

Stockholm är landets största stad och bjuder på ett gott service- och tjänsteutbud. Förmodligen det mest omfattande i hela landet, eftersom befolkningsantalet är högt och människorna bor tätt. En fördel med maskinuthyrning i Stockholm är således att du har mycket att välja på.

Om du ska hyra lång tid lär det löna sig att jämföra priser ordentligt innan du bestämmer dig för att hyra av någon. Maskinuthyrning kan vara dyrt, och även om du sparar en liten procent av summan kan det vara mycket pengar det handlar om. Åk runt från företag till företag för att spana in både utbud och pris.

Hantverkare

Om du inte har en väldigt stor krets med vänner med olika kompetenser och behörigheter inom hantverk (vilket de flesta ju givetvis inte har), kommer du förmodligen att få behöva anlita hantverkare. Att försöka sig på arbeten för behöriga som lekman kan vara förenat med livsfara, om det är el det handlar om till exempel. Saker rör bör man inte heller dra själv. Inte för att det behöver vara farligt, utan för att försäkringsbolag inte ser med särskilt blida ögon på arbeten som inte är fackmannamässigt utföra. Skulle olyckan vara framme kan det bli svårt att få ut några pengar.

Tandimplantat ger ett bättre liv

1 feb 2018

Tänderna fyller en mängd olika funktioner. De fördelar maten och ser till att vi får i oss tillräckligt med näring samt minimerar risken att sätta i halsen. De är avgörande i hur vi ser ut: ett leende kan, som det så vackert heter, förändra världen och det ligger mycket i det. Ler man så får man ofta ett leende tillbaka.

Tänderna påverkar även hur man ser ut gällande ansiktsformen då de stabiliserar musklerna och gör att de hålls uppe - saknar man tänder så åker käken nedåt och bakåt och det beror på att musklerna inte orkar hålla emot.

Om man tappat sina tänder så måste man alltså ersätta dessa med nya, konstgjorda sådana. Det innebär som regel att man antingen får tandproteser - löständer - eller att man opererar in en mer permanent lösning som kallas för tandimplantat.

Skulle du besöka en tandläkare i Stockholm i syfte att få tandimplantat inopererade så handlar det om en ganska lång resa innan de fungerar som vanliga tänder - om du överhuvudtaget bedöms som en lämplig kandidat.

Det senare förklaras till mångt och mycket av vilken status ditt käkben har. Det är i detta som man borrar fast de titanskruvar där “tänderna” sedan ska fästas och om käkbenet inte är tillräckligt starkt så är ingreppet omöjligt. Här kan vi säga att exempelvis rökare ofta har försvagat käkben och därmed också bedöms som sämre kandidater än icke-rökare.

För- och nackdelar med tandimplantat

Vi tänkte snabbt titta på några fördelar som kommer med tandimplantat och därefter gå igenom några av de nackdelar som lösningen kan föra med sig:

Fördelar med tandimplantat:

 • De ser äkta ut. varje krona tillverkas för hand och med dina egna tänder som mall. Färg och form stämmer överens på pricken.
 • De känns äkta - efter en tid så känner du ingen skillnad mellan dina ordinarie tänder och dina implantat
 • De sitter fast. Du behöver inte känna obehaget av att de glappar då du äter eller pratar.
 • Dessutom så slipper du sätta in- och plocka ut tänderna vid morgon och kväll.
 • Din tandsubstans bevaras. Vid andra ingrepp så skulle din tandläkare behöva slipa och fixa även dina ordinarie tänder. Det sker inte vid tandimplantat.

Nackdelar:

 • Det är dyrare. Förvisso täcker Försäkringskassan en del av kostnaden, men det handlar ändå om en ganska hög kostnad.
 • Problem med talet. Många upplever att talet försämras då vissa ljud blir svåra att framställa. Det handlar dock om en vaneperiod där man får räkna med att det tar ungefär ett halvår innan man “kan hantera” de nya tänderna.
 • Tandlossning. Även tandimplantat kan lossna. Det kallas för Periimplantit . Noggrann skötsel är ett måste - precis som vid vanliga tänder.
 • Svårt att bita. Många upplever att man biter för hårt och att man har svårt att tugga naturligt. Det är heller inte ovanligt att man av misstag biter sig i kinden eller i tungan. Precis som vid talet så handlar det om en vanesak innan man får kläm på vilket tryck man ska hålla då man biter och tuggar

← Äldre inlägg