Blogg

Rörinfodring är ett bra alternativ till stambyte

20 nov 2017

I en fastighet så krävs det då och då renoveringar. Av naturliga skäl; allting har en begränsad livslängd och måste ses över, repareras eller bytas ut innan det är försent. bor man i en bostads- eller en hyresrätt så kan dessa projekt komma att förändra sin bostadssituation under en tid. Om det handlar om ett takbyte, en fasadrenovering eller - i synnerhet - om ett stambyte så kommer man att få leva lite annorlunda och man kommer att få vänja sig vid att dels ha byggjobbare i fastigheten och dels också i sin egen bostad.

Ett stambyte - där man byter ut rör- och ledningar som löper på insidan av fasaden - gör även att man inte kan leva normalt sett till sin hygien. det är inte ovanligt att man får dela en provisorisk uppsatt dusch med sina grannar och även toaletter brukar följa samma mönster. Krävande, helt klart och det är också därför som många spekulanter på olika visningar aktivt efterfrågar när det senaste stambytet gjordes. Man vet att ett sådant kommer att påverka negativt och därför så vill man i den mån det är möjligt undvika att köpa en bostad där ett sådant är planerat - eller måste göras inom loppet av några år. Har man otur i detta så kan man hamna längst ner i kön och se hur den egna bostaden blir kvar sist av alla i fastigheten; där kan det röra sig om flertalet veckor innan livet återgår till det normala.

Det som dock är tacksamt i allt detta är att det under senare år kommit en ersättare till stambytet - en metod som går under benämningen rörinfodring, eller relining, och denna metod ska vi titta lite närmare på här. det som är talande för en rörinfodring är primärt två saker. Dels så är en rörinfodring billigare och dels så tar den kortare tid att slutföra. Adderar man dessutom att livssituationen hos den person där projektet sker inte förändras på samma radikala sätt så är det ytterligare en fördel.

Välj rätt företag för er rörinfodring

Vad är då en rörinfodring och hur skiljer sig en sådan mot ett stambyte? Ja, vi nämnde att man vid ett stambyte byter ut de befintliga rören och ledningarna; något som kräver att man gör ett omfattande ingrepp i varje badrum - ibland även köket - i fastigheten. Vid en rörinfodring så går man in i varje rör och reparerar dessa från insidan.

Antingen genom den så kallade strumpmetoden - där man sätter in plaströr, som härdar, i de befintliga rören. Den andra tekniken innebär att man sprutar in plast som även den härdar inne i rören. Av dessa så är strumpmetoden den mest hållbara då den, på ett helt annat sätt, ger stammarna ny livslängd och där dessa går att jämställa med helt nya. Sprutmetoden passar bättre för de mindre rören samt för mindre typer av reparationer.

Kommer då en rörinfodring helt att ersätta det omfattande och krävande stambytet? Mycket tyder på det, men det finns även vissa saker att ha i åtanke. Vi radar upp några tankar i punktform här nedan:

 • Rörinfodring är nytt. I och med att tekniken är relativt ny så finns det inga tydliga referensramar att förhålla sig till. det är lite tidigt att säga att tekniken helt kommer att ersätta stambytet. Man måste ge de fastigheter där en rörinfodring ägt rum tid för att kunna ge ett säkert svar på frågan. men: det ser väldigt lovande ut. De fastigheter där en rörinfodring ägt rum visar samtliga prov på goda, hållbara resultat.
 • Rätt företag. Nya tekniker kräver kunskap. Det talande i detta är att fler och fler företag hoppat på tåget och erbjuder tjänster inom rörinfodring - trots att de saknar rätt kunskap. Som fastighetsägare bör man vara noggrann och se vilka referenser som företaget har innan man skriver på ett avtal. Och: det finns ännu en fara med rörinfodring och vikten av att välja rätt företag. Plasten som används är giftig och kan orsaka skador för de som arbetar med den. Epoxiplast är - under härdning - något som kan ge svåra eksem, utveckla allergier och där man måste inta försiktighet. Se till att det företag som anlitas tar säkerhetsfrågan på allvar!

Slitet golv? Ta hjälp av en golvläggare

15 okt 2017

Upplever du att din bostad ser lite grå och trist ut – även fast du har moderna möbler, schysst inredning och trots att du nyligen städat? Det är inte alls ovanligt och i många fall så ligger orsaken till detta negativa intryck på det område där du sätter dina fötter; nämligen golvet. Ett golv har en förmåga att höja ett helt rum rent estetiskt och det har även – tyvärr – förmågan att stjälpa hela intrycket. Golvet är viktigare än vad många tror då det kommer till att skapa en inbjudande bostad. Just golvet är dock lite bortglömt i sammanhanget. Man vet att det finns där – men man tar det för givet och tänker inte på vilket dagligt slitage som det drabbas av.

Tänker man efter så är det logiskt; du går hela tiden på dina golv, dina barn leker på det – något som kan bli ganska hårdhänt – du ställer tunga möbler på det och du spiller och tappar saker på golvet. Kort och gott: golv slits ut och måste tas om hand. Detta ska vi titta lite närmare på. För; hur vet man att det är dags att agera då det kommer till golvet? Det första är att man märker det vi gick igenom ovan; känner man en slags sunkighet och dassighet i sin bostad – trots städning, inredning och annat – ja, då kan man definitivt ta sig till nästa steg.

Låt en golvläggare avgöra metod

Det steget innebär att man kontaktar en professionell golvläggare. Vi anser nämligen att man ska göra det och få en mer professionell syn på det hela. En golvläggare kan nämligen avgöra vilken metod som är bäst. Skulle du exempelvis bo i Stockholm och kontakta en golvläggare – ja, då kan denne, utifrån golvets ålder, material och skick, avgöra vilken metod som är bäst att använda sig av. I många fall – och tvärtemot vad många tror – så går det att rädda även det mest nötta golv. Detta primärt genom en golvslipning med tillhörande lackering efteråt.

Det är också en anledning till varför du på ett tidigt stadium ska kontakta en golvläggare – ditt golv kanske går att rädda genom en golvslipning och till en betydligt billigare peng. Skulle golvet i fråga inte gå att rädda – ja, då är den bästa lösningen – naturligtvis – att lägga in ett nytt och även det proceduren sker på bästa sätt hanterad av professionella händer. För, det är inte helt lätt att lägga ett golv och få ett resultat utan skarvar, spillbitar och med jämn balans.

En golvläggare har tekniken, kunskapen och verktygen för att ge dig ett nytt golv som står emot tidens tand. Viktigt att tillägga gällande en golvläggare – oavsett om du bor- och anlitar denne i Stockholm eller i någon annan svensk stad – är att tjänsterna är rot-berättigade. Oavsett om du räddar ditt golv genom en slipning eller tvingas byta det mot ett nytt så kan du dra av 30% av den totala kostnaden på din skatt – detta med ett tak på 50.000 kronor/år och per person.

Låt dig inte luras av byggföretag

26 sep 2017

Under senare år har man kunnat se en ganska kraftfull ökning av fuskjobb inom byggbranschen. Det här kommer sig dels av att fler jobb blivit utförda och dels av att fler jobb blivit utförda av oseriösa byggföretag. Den gemensamma nämnaren i detta stavas Rot-avdraget. Att man numera och sedan drygt tio år tillbaka har kunnat anlita ett byggföretag och dragit av en del av kostnaden på sin deklaration – i början låg detta på 50% och idag på 30% - så har fler och fler också sett sig ha råd att genomföra de drömmar de haft gällande byggnationer, renoveringar och reparationer i sina hem.

Men; denna ökade efterfrågan har alltså även en baksida i form av fuskjobb och där byggföretag försöker – och lyckas – sko sig på privatpersoners förhoppningar och goda tro. Kort sagt: anlitar du ett byggföretag i Stockholm för att renovera köket – ja, då kommer du också att lita på att detta byggföretag vet vad de gör. Så resonerar de flesta och det är så man måste sluta resonera för att komma till bukt med problematiken. Man får inte – och har definitivt inte råd att  – vara så godtrogen och naiv. Är du det – ja, då riskerar du också att se hur ditt framtida kök faller isär; på det ena eller det andra sättet. Hur ska man då göra och finns det några knep som säkerställer att det byggföretag man anlitar verkligen håller god kvalitet?

Ja, tack och lov så finns det några tips som är användbara. Innan vi presenterar ett bra tillvägagångssätt så ska vi dock tillägga följande: de flesta företag är pålitliga. Vi är medvetna om att det kanske låter som att 80% av alla byggföretag i Stockholm är oärliga. I själva verket så är det precis tvärtom. Men, att det finns skojare därute går inte att förneka och du som privatperson blir en del av problemet om du fortsätter anlita dessa byggföretag. Med detta sagt – så här förhindrar du att detta sker:

 • Betalning efter avslutat jobb. Martin Timell sa en ganska träffande sak i programmet Fuskjobbarna: Du skulle aldrig gå in på Konsum och betala för det du ska äta i helgen redan under måndagen. Detsamma gäller för tjänster utförda av ett byggföretag. Du betalar då jobbet är genomfört – aldrig innan.
 • Du kollar upp tidigare jobb. Genom att ringa tidigare kunder så får du en bra bild av vilka du står inför att anlita. Här kan även internet vara till god hjälp. Sök på företaget i fråga och se om det finns några betyg. Genom att använda internet kan du även kolla upp bokslut, omsättning och andra detaljer som kan berätta lite om strukturen i företaget.
 • Magkänsla och pris. Lita på din magkänsla och se till att följa de. Besöker du företag på plats så kan du skapa en bättre bild än om dessa gör ett hembesök. Vilka anställda har de, hur många och hur ser deras personalomsättning ut? Gällande priset så är det lägsta priset sällan det bästa. Välj bort de billigaste alternativen och de dyraste. Ta in flera offerter så har du ett större urval och en ungefärlig referens gällande kostnaden.

Väderskydd effektiviserar byggen i Stockholm

15 sep 2017

Den akuta bostadskrisen är något som de flesta hört talas om och detta speciellt personer som bor i Stockholm där problemen varit tydligare än i övriga Sverige. I Stockholm ser man nämligen konsekvenserna i form av skenande bostadspriser och under senare år så har man sett att dessa ständigt stiger uppåt och når nya toppnivåer.

Ohållbart, naturligtvis och något som kommer av att man inte bygger tillräckligt med bostäder i förhållande till den inflyttning som sker till staden. Denna ödesdigra kombination leder i sin tur till att priserna på befintliga bostäder i Stockholm ständigt pressas uppåt. Hör man orden akut bostadsbrist så är det lätt att rycka lite på axlarna – men om man ser till konkreta siffror så blir det lite mer tydligt. Det som gäller – över hela Sverige – är att man till år 2025 måste bygga 700.000 nya bostäder varav lejonparten ska placeras i Stockholm.

Svårt? Oh ja. Omöjligt? Inte alls; men en rejäl utmaning och det är något som man också ser att Stockholm tagit tag i. Överallt i staden ser man att det byggs; i varenda staddel och förort så påbörjas nya projekt och en förutsättning här är faktiskt en, i sammanhanget, trivial sak; nämligen väderskydd.

Väderskydd är en avgörande detalj vid byggnationer

I och med att vi i Sverige och Stockholm har ett klimat där kalla vintrar, varma somrar och en regnig höst ryms så måste man vid byggnationer använda sig av väderskydd; ett slags mobilt tält som man placeras ovanför byggen. Detta väderskydd gör samtliga arbeten mer effektiva och dessutom betydligt säkrare. Material skyddas, de som närvarar och utför en byggnation skyddas och man får genom väderskydd ett effektivare jobb. Naturligtvis så kan man inte tillskriva väderskydd i sig att dessa byggnationer förflyter på ett bra sätt – men att det fyller en stor funktion det kan vi heller inte ignorera. Låt inte väder och vind stoppa arbetet! Läs mer om hur du kan effektivisera ditt byggarbete här.

Det man kan säga gällande Stockholm och byggnationer är att boende där kommer att få vänja sig vad att det grönområde där man tidigare kanske promenerat med hunden snart kommer att vara någon bostad. En lite sorglig, men ack så nödvändig, utveckling. Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet måste helt enkelt ta nästa steg för att klara av en ständigt växande befolkning.

Fönsterbyte – själv eller med hjälp av firma?

31 aug 2017

Som boende i Stockholm, eller de flesta större städerna i landet för den delen, har du flera firmor att välja mellan när det kommer till att göra ett fönsterbyte . Trots utbudet av firmor som kan hjälpa till med detta är det vanligt att man gör det själv, i de allra flesta fall i syftet att spara pengar.

För visst blir det billigare att göra det själv. Det kräver dock att man lägger ner tid på det för att det ska bli riktigt bra. Har man inga erfarenheter eller förkunskaper sedan tidigare krävs det att man läser på ordentligt för att bli nöjd med sitt fönsterbyte i Stockholm.

Dyrare att anlita en firma

Som gäller de flesta typer av tjänster blir det dyrare att anlita hjälp för det. Då är det ju inte bara material och annat som ska betalas – utan även timlöner. Med rot-avdraget har dock det här blivit billigare på senare år då ungefär en tredjedel av arbetskostnaderna kan dras av från fakturan. Särskilt benägen är man att använda sig av rot-avdraget i Stockholm, visar Skatteverkets statistik. Hur många som använder det just för fönsterbyte framgår däremot inte.

Det finns givetvis fall där det hade blivit billigare att anlita en firma från början. Då kan det till exempel handla om ett eget fönsterbyte som gått snett och där skador på ramen eller fönstret uppstått. Är det ett dyrt fönster hade kostnaden för ett nytt fönster säkerligen överstigit den summa man hade fått betala för att anlita en firma. Det här är dock undantagsfall. I det stora hela är det billigare att göra det själv än att anlita hjälp för det.

Känner du en bra firma sedan tidigare?

Om en firma har gjort liknande jobb hemma hos dig sedan tidigare är du säkert mer benägen att anlita dem, än någon som inte haft kontakt med en liknande firma tidigare. Du har då säkerligen möjlighet att få ett rabatterat pris, samtidigt som du har ett förtroende för dem.

En liten tröskel, som kan hindra människor från att anlita hjälp, är att man inte vet hur man ska hitta en som är seriös med kompetenta medarbetare. Inte sagt att de flesta firmor inte har kompetenta medarbetare – men det finns skräckexempel (bland annat från Stockholm) där arbeten varit undermåligt utförda och där fakturorna har saltats. Känner man en firma sedan tidigare vet man att arbetet blir snabbt och bra utfört, utan krusiduller. Bor man i Stockholm har man annars många firmor nära sig – och det finns idag effektiva sätt att hitta en firma för fönsterbyte på.

Se upp för fuskjobb i Stockholm

3 aug 2017

Rubriken kan tyckas aningen dystopisk, men är tyvärr väldigt viktig att ha i åtanke om man som privatperson i Stockholm står inför en renovering, en nybyggnation eller en tillbyggnad av något slag och där man tänkt sig att använda sitt rot-avdrag. Det är nämligen just rot-avdraget som ligger till grund för de många fuskjobb som kommit att upptäckas i Stockholm och det här kan vi förklara genom en enkel formel som handlar om efterfrågan.

Kort sagt – att man numera kan använda sig av rot-avdraget vid renoveringar har gjort att fler också ser en möjlighet att förverkliga sina drömmar och nå en förändring i sina hem – till ett billigt pris. Att man exempelvis vid en badrumsrenovering kan anlita en professionell firma i Stockholm och därefter dra av upp till halva kostnaden för deras arbete har – helt enkelt - tilltalat många och således har efterfrågan ökat.

Dock – och här kommer minustecknet in i bilden; i och med den ökade efterfrågan så har också antalet företag kommit att öka i hantverks- och byggnadsbranschen. Företag som håller en väldigt varierande kvalitet och som i många fall visat sig sakna både kunskap samt yrkesbevis; men som trots det tar på sig jobb och där har vi således förklaringen till de ökade fuskjobben i Stockholm. En varning är på sin plats och lyckligtvis så finns det några tips som kan underlätta vid valet av en firma i Stockholm och som man som privatperson kan använda sig av och luta sig mot för att hitta rätt.

Hitta rätt företag för din badrumsrenovering i Stockholm

Det viktiga i frågan om att hitta ett pålitligt företag för exempelvis en badrumsrenovering i Stockholm handlar mycket om att tänka logiskt. Det vill säga; vid ett så pass stort projekt som en badrumsrenovering så bör man först och främst se till att hitta ett företag som erbjuder totalentreprenad – redan där har man sållat ut en hel del.

Det vi menar med logiskt tänkande är att man ser till priset och tänker lite kring det. Det vill säga; är det rimligt att ett företag i Stockholm kan hålla en prisnivå som ligger så pass mycket lägre än vad konkurrenterna för? Redan där har man förmodligen svaret på frågan om vilken kvalitet som man får om man anlitat det billigaste företaget.

Vidare så får man heller inte vara rädd för att fråga om certifikat hos arbetarna då de väl kommer. I och med att det kommer att arbetas med vatten (och möjligen elektricitet) vid en badrumsrenovering så kan konsekvenserna bli ganska allvarliga och väldigt kostsamma vid misstag. Man har inte råd att lita blint på ord i Stockholm längre, utan man måste fråga och forska kring vilka som gör jobbet.

Nummer tre som vi tycker att man ska använda sig av i den här frågan innebär en kontakt med tidigare kunder – en kontakt som bör ske innan man skriver på kontraktet. Att ta nummer – och ringa – till personer som tidigare anlitat företaget för en badrumsrenovering är det bästa sättet att skaffa en trygghet i Stockholm.

Här finns ett seriöst företag som vi på Lär Dig Bygga kan rekommendera: http://www.stockholmsbadrumsrenovering.se/.

Glas – ett material med många olika betydelser

20 jun 2017

Glas - ett material som man har nytta av inom många olika områden. Var vi ön befinner oss i livet kommer glas vara en del av det. Om det så endast handlar om fönstren hemma eller på arbetsplatsen, ett uterum eller någon form av dekorativ glaskonst på ett museum, kommer glaset alltid att finnas där. Därför är det viktigt att det hanteras rätt.

Mer komplicerat än man kan tro

En glasmästare är en person med en utbildning inom glashantering. Det är ett jobb med fokus på precision och försiktighet. Om inte glaset noga mäts ut och skärs till enligt exakta mått måste hela rutan göras om igen.  Det vanligaste är att glasmästare byter ut fönsterrutor och dylikt i människors privata hem eller på arbetsplatser. Flertalet glasmästare i Stockholm och andra större städer har t.o.m. jour och byter ut trasiga glasrutor när som helst under dygnet.

Oftast blir glasmästarens insatser hyfsat små, men ibland kan det handla om större jobb. Exempelvis att installera en hel vägg eller en del av ett tak i glas. Är beställningen dessutom baserad på specialmått blir arbetet ännu större.

Hitta rätt glasmästeri i Stockholm

Om du är på jakt efter en glasmästare i Stockholm finns det ganska många att välja bland. Vissa glasfirmor är specialiserade på en viss ort, medan andra arbetar i hela Stockholms-regionen. Det kan vara knepigt att veta exakt vilken firma som bör anlitas.

Ett bra tillvägagångssätt är att kolla referenser och tidigare jobb utförda av den aktuella glasmästaren. När det kommer till referenser på internet är det bra att vara källkritisk. Allt behöver inte stämma. Som allt annat som finns på internet kan det vara så att företaget själva eller deras familj och vänner gått in och skrivit positiva kommentarer.

Djupdyk i företaget

Förutom att kolla referenser kan det vara en bra idé att gå lite djupare i undersökningen av glasmästare i Stockholm. Exempelvis att kolla kreditupplysning och dylikt kan löna sig. Förarbetet kan leda till att många negativiteter och konsekvenser undviks. Både tid och pengar kan sparas genom att lägga lite extra tid på förundersökningen. Dessutom ger det en bra överblick över företagen i din närhet och kan komma väl tillhands vid framtida behov.

Ju tydligare plan, desto lättare blir processen

När den perfekta glasmästaren valts ut, är det bra att komma upp med en ordentlig plan över arbetet som önskas utföras. Gör en ordentlig och noga mätning över glasytan och kom fram till vilket typ av glas som önskas för arbetet. På så sätt kommer arbetet att gå smidigare, både för dig som kund och för glasmästaren. Han eller hon kan genom detta göra sig en bild över hur omfattande arbetet är och på så sätt komma fram med en betalningsplan. Om det är problematiskt att mäta upp den önskade ytan går det självklart att fråga glasmästaren om hjälp och råd.

Kontakta fler, spara mer

För att hitta det billigaste alternativet för glasmästare i Stockholm, eller i någon annan stad för den delen, är att kontakta ett flertal olika firmor angående vad du vill ha hjälp med och sedan välja det billigaste alternativet.

Prata som en målare

10 jun 2017

Många yrkesgrupper har sina egna termer, ja, nästan sina egna språk ibland. För den som inte är insatt i yrket kan det vara mycket svårt att förstå när en yrkesgrupp talar ”sitt” språk. Till exempel är det svårt för någon som inte är insatt i IT att förstå när två programmerare pratar.

Kan liknas vid en dialekt

Det kan nästan liknas vid en dialekt. Precis som det kan vara svårt för någon från Stockholm att förstå riktigt bred skånska (eller för en skåning att förstå gammal Stockholmska), kan fackspråk vara helt oförståeligt för den oinvigde. Det kan också finnas vissa dialektala skillnader i fackspråk. Till exempel kan det finnas några få termer som skiljer sig åt, beroende på om det är en målare i Stockholm eller i någon annan del av landet.

Det svåraste är kanske om din målare har arbetat med det hela livet och har en stark dialekt (om han eller hon till exempel kommer från Södermalm i Stockholm eller den skånska landsbygden). När fackspråk och starka dialekter blandas kan det helt enkelt bli ganska svårt att förstå.

Vissa yrkesgrupper har till och med nästan sina språk. Ett yrke där det finns särskilt många termer är målare. Dessutom är det ett yrke som privatpersoner ofta anlitar, där det kan vara till mycket nytta att förstå det fackspråk som ofta talas. Likväl kan det komma till stor nytta när du ska in i en målarbutik och handla färg. Att känna till de vanligaste termerna kan göra köpet smidigare, då du kan förklara typiska problem och önskemål med måleriet, med hjälp av endast några få ord. Nedan följer en ordlista som du kan använda dig av nästa gång du ska tala med en målare.

Ordlistan

 • Björn. En björn är en slags plysch- eller filtklädd kloss av trä, som bland annat används för att grunda lack med.
 • Gardinbildning kallas det för när färgen rinner ojämnt och bildar former som liknar veckbandsgardiner.
 • Ljushärdig. Att en färg är ljushärdig betyder att den tål ljus mycket bra, utan att kulören ändras nämnvärt. Säger din målare att färgen är ”ljusäkta” betyder det att den tål ljus oerhört bra.
 • Stuck innebär att man häller målarfärg flera gånger mellan två kärl för att förändra konsistensen.
 • Stöppla. Säger din målare att han eller hon ska ”stöppla”, menas att behandla den nymålade ytan så den liknar puts.
 • En apelsinyta är en term som din målare kan använda sig av, oavsett om han eller hon kommer från Stockholm, Göteborg eller någon annan del av landet (precis som med övriga termer). Det betyder helt enkelt att ett lack- eller färgskikt ser knottrigt ut.

Tips inför badrumsrenoveringen

7 jun 2017

Att renovera badrum har i Stockholm visat sig vara en väldigt lukrativ marknad och detta både sett ur bostadsägarens och företaget som genomför renoveringens ögon. Om vi börjar med den som äger bostaden så kan denna genom att renovera sitt badrum tjäna väldigt mycket på detta – dels då naturligtvis ur ett rent trivselperspektiv men även om man ser till en eventuell vinst vid en försäljning. Att renovera badrum i Stockholm är nämligen en sådan detalj som gör att kunder är villiga att betala lite extra då de ska köpa.

 Man väljer nämligen i en allt högre grad redan färdigrenoverade objekt snarare än – som det såg ut för några år sedan – de som måste fräschas till. Anledningen till detta stavas ränteläget och tack vare att detta nu är så pass lågt så känner kunder i Stokcholm att de helst vill kunna flytta in utan att exempelvis börja sin tid i det nya boendet med att renovera badrum-, kök eller andra rum där man spenderar mycket tid. Det här gör alltså att en bostadsägare som funderar på att renovera sitt badrum alltså utan tvekan i dagsläget kan göra detta i Stockholm – det finns nämligen väldigt goda möjligheter att tjäna mycket pengar på detta i slutändan. Naturligtvis påverkas denna hypotes av ränteläget och annat – men så länge bostadsmarknaden i Stockholm ser ut som den gör så bör det alltid löna sig att renovera sitt badrum eller andra rum som kunder helst ser är fräscha och redo att använda direkt.

Tar vi det sedan ur företagens perspektiv så är det ju egentligen bara att vända på situationen och tänka att ju fler som är redo att renovera badrum i Stockholm – ja, ju större marknad finns det ju också för de som specialiserat sig på detta. Här ska man dock veta att just Stochholm är extra konkurrensutsatt och att det – på grund av den heta marknaden för att renovera badrum – även smugit sig in en del oseriösa aktörer på marknaden. Detta är ett stort problem som tyvärr visat sig vara väldigt svårlöst och det egentligen enda som man som kund kan göra är att vara noggrann vid research och kolla upp referenser etc kring företaget i fråga. Annars löper man nämligen – tyvärr – en stor riskt att bli lurad och tvingas göra om hela denna badrumsrenovering på grund av vattenskador. Alltså – kolla upp innan du skriver på och betala ingenting i förskott. Det här gäller inte bara då det kommer till att renovera badrum i Stockholm utan egentligen allt som har med hantverkare att göra.

Kan jag själv renovera badrum i Stockholm?

Om man är skicklig och lagd åt det praktiska hållet så kan man definitivt själv renovera badrum – detta beroende naturligtvis på i vilken omfattning. Börjar det handla om att dra el- eller vatten så måste man ju faktiskt ha behöringhet för detta och här måste man alltså kontakta en certifierad person eller företag. Kakla och annat kan man sköta själv. Dock – det är inte lätt att renovera badrum, oavsett om det sker i Stockholm elelr någon annanstans i Sverige. Ta god tid på dig.

Tre hantverkaryrken med goda framtidsutsikter

3 jun 2017

En duktig hantverkare har ofta inga problem att få jobb. Till exempel finns det hög efterfrågan på elektriker, snickare och de som kan VVS. Vissa anser att VVS inte är ett hantverkaryrke, men i modernt språkbruk åsyftas ofta just VVS:are och andra inom byggsektorn när ordet ”hantverkare” används. Med det i åtanke har vi valt även ta med VVS-montörer i listan nedan.

VVS-montörer

Den som kan VVS, eller som utbildar sig till VVS-montör, går en ljus framtid till mötes. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos råder det just nu liten konkurrens om jobben och kommer att förbli så det närmsta året. Den stora efterfrågan på kompetens inom VVS kan främst härledas till den starka byggkonjunkturen. Sveriges befolkning växer snabbt och det krävs att byggandet sker i en rasande fart för att matcha antalet invånare med boenden.

Men det är inte bara byggbolag som behöver anlita yrkesverksamma med kompetens inom VVS. Idag finns ett stort behov av renoveringar och energieffektivisering, främst i flerbostadshus, där en VVS-montör behövs för att detta ska kunna genomföras. Du kan läsa mer om VVS på http://www.vvslund.biz/.

Elektriker

Även elektriker går en ljus arbetsmarknad till mötes efter en genomförd utbildning. Som i fallet med VVS, bedömer Arbetsförmedlingen att det råder mycket liten konkurrens om jobben i princip hela landet. Den enda regionen där konkurrensen bedöms som ”liten”, snarare än ”mycket liten”, är Lappland. Den som vill arbeta som elektriker i Lappland bör ändå, med det sagt, inte ha några större problem att hitta en anställning.

Även elektriker drar nytta av den starka byggkonjunkturen. Idag finns det ungefär 29 000 anställda elektriker, men branschen skriker efter flera. Tillgången på utbildade elektriker är helt enkelt mindre än vad som behövs. Den elektriker som har yrkesbevis bör knappast ha några större problem att hitta en anställning.

Snickare

Snickare är en stor yrkesgrupp i landet. I dag finns ungefär 43 000 snickare (och träarbetare) med anställningar på olika typer av firmor. I likhet med VVS-montörer och elektriker, finns en hög efterfrågan på snickare som kan härledas till den starka byggkonjunkturen. Alla dessa tre hantverkaryrken är yrken som generellt behövs för att ett bygge ska kunna genomföras. Lägg därmed till att behovet av upprustning hos många fastigheter runt om i landet är stor.

Enligt Arbetsförmedlingen upplever arbetsgivare i landet brist på kvalificerad personal som kan ta de lediga jobb de erbjuder. Inte minst beror detta på att det är få som har valt utbilda sig inom byggprogrammet på gymnasiet de senaste åren. Den som är färdigutbildad snickare, med yrkesbevis, har goda möjligheter att hitta en anställning det närmsta året. Sannolikt kommer den höga efterfrågan att bestå i fler år än så framöver.

För- och nackdelar med att göra sin golvslipning själv

21 maj 2017

När en golvslipning ska göras är det många som drar sig för att göra det själv. Att man anlitar hjälp utifrån är vanligt för att vara säker på att få det snyggt och korrekt utfört. Givetvis blir kostnaden högre när en firma anlitas för jobbet. Då skall ju även arbetskostnader betalas – inte bara materialkostnader. Samtidigt tillkommer kostnader, som till exempel hyra av slipmaskin, som inte firmorna har i lika hög utsträckning. Det finns flera för- och nackdelar än så med att göra sin golvslipning själv. Skulle du göra det på egen hand, eller anlita ett proffs?

Fördelar

Det blir billigare

Det här är den största fördelen med att göra sin golvslipning själv. Det blir ganska mycket billigare att utföra projektet på egen hand. Samtidigt är det viktigt att det utförs rätt. Om du inte lägger ner tid på att utbilda dig (om du inte har några förkunskaper) så kan misstag lätt hända. I sådana fall kan du behöva hjälp från en firma i alla fall – och då blir projektet dyrare än om du bara hade betalat för hjälpen från början.

Det kan vara ett nöje

Många kanske tycker att en golvslipning mest är ett tidskrävande projekt som inte skänker särskilt mycket glädje över huvud taget. Är man händig av sig och tycker om att fixa med huset eller lägenheten, kan det dock vara något roligt. Särskilt roligt blir det nog om man gör det med någon man tycker om. Sedan är känslan när jobbet är klart förmodligen riktigt härlig.

Nackdelar

Det tar tid och energi

Att göra en golvslipning är ett ganska stort projekt. Ska man göra det själv behöver man vara beredd att lägga ner tiden och arbetet som krävs. Har man inga förkunskaper behöver man särskilt mycket tid för att förbereda sig på rätt sätt. Sammanlagt blir det ganska många timmar som läggs ner för att arbetet ska bli bra utfört. Sannolikt kommer inte allt att gå som tåget första gången du gör det, och det finns en risk för att projektet drar ut på tiden av en eller annan anledning.

Du hade kunnat göra något annat med tiden

En golvslipning tar, som ovan nämnt, lite tid. Om du drar för dig för att göra din golvslipning själv, men också tycker att det är dyrt att anlita en firma för det, kanske det bästa alternativet är att anlita en firma och själva jobba över lite. Det beror helt på vad man tycker om. Tycker man det är roligt att slipa golvet, eller att fixa med huset i allmänhet, är detta förmodligen inget problem. Om man inte tycker att det är roligt kanske det bästa är att anlita en firma och göra något produktivt med tiden man ”vinner”.

Materialen som används för stenskivor och deras egenskaper

17 maj 2017

Stenskivor är en trend som är väldigt vanlig att se i svenska kök idag. Beroende på vilken stenskiva som används ser dock egenskaperna lite olika ut. Medan marmor är ett väldigt vackert material, drar det samtidigt lätt till sig fläckar. Granitskivor kanske inte anses lika vackert som marmor av många – men det är betydligt mer tåligt.

Vilken stenskiva man bör köpa beror på hur köket ska användas samt vilka behov, prioriteringar och förutsättningar man har. Det är först när man känner till de olika materialens egenskaper som lättar kan bedöma vilken stenskiva som passar ens ändamål bäst.

Marmor

Som nämnt i inledningen är marmor uppskattat främst tack vare dess utseende, som kännetecknas av grå flammande mönster mot vit bakgrund. Många väljer marmor som material eftersom det uppfattas som tidlöst. Det har uppskattats i många år och lär vara snyggt att ha i kök även i många, många år framöver.

När det kommer till stryktåligheten är det dock lite sämre ställt. Jämfört med till exempel granit är marmor ett ganska svagt och mjukt material. Marmor repas lätt med en kniv, och fläckar som spills på stenskivor av marmor kan vara riktigt svåra att få bort.

Det bästa tipset för att få bort fläckarna är att inte vänta – torka bort det så snart det bara går. Särskilt kaffe, rödvin och olika oljor bör man vara särskilt försiktig med på stenskivor av marmor. Använd alltid underlägg när du ställer något på skivan som kan riskera att fläcka av sig.

Granit

Granit är ett material som har fått sig ett riktigt lyft de senaste åren. Numera är det inte ovanligt att se kök som är utrustade med stenskivor av granit. Till skillnad från marmor är granit väldigt hårt och stryktåligt. Det är inte alls lika känsligt mot repor från knivar och drar heller inte åt sig fläckar på samma sätt som marmor gör. Du kan dessutom ställa en riktigt het kastrull på den utan att behöva oroa dig.

Givetvis kommer det med lite nackdelar också. I och med att det är så pass hårt, är det lätt att göra sönder glas och saker i andra ömtåliga material på dess kanter. Har man stenskivor av granit nära diskmaskinen bör man vara särskilt försiktig. Annars är det lätt att något går sönder när det plockas in i, eller ut ur, diskmaskinen.

Granit kan köpas i flera olika färger. Vanligt är att det är svart, men det är också vanligt med rosa, röda eller gråa toner i det. Något som är bra att känna till är att ljus granit överlag har lite bättre absorberingsförmåga än mörkt. Således gäller det att vara mer försiktig med vätskor om du bestämmer dig för stenskivor som är i ljust granit.

På denna sida kan du läsa mer om hur proffs arbetar med stenskivor i olika typer av material.

Vad ska jag tänka på om jag ska renovera ett badrum i Stockholm?

13 maj 2017

Att renovera badrum just i Stockholm har under senare år visat sig vara ett väldigt populärt sätt att höja värdet på sin bostad. Detta då det inte kostar så mycket att renovera sitt badrum i förhållande till den vinst som man kan få vid en eventuell vidareförsäljning och därför ser man alltså snarare detta som en slags investering än en utgift. Naturligtvis spelar även aspekter som vart i Stockholm man har sitt boende och i vilken omfattning man har tänkt renovera detta badrum in också – men generellt sätt så har man oavsett en del pengar att hämta i slutändan.

Priserna gällande lägenheter i Stockholm har ju nämligen skjutit i höjden rejält under senare år och folk är beredda att betala väldigt stora summor för att komma över ett boende där sitt eget namn skrivs på ägarbeviset – detta naturligtvis då förutsatt att lägenheten i fråga är fräsch och det är också här som många ser sin chans. Genom att renovera ett badrum så skiljer man sig lite från mängden och det är detta som kan gör att just den lägenhet man står inför att sälja också kommer att få ett högre pris än vad kanske tänkt sig från början. Att renovera sitt badrum kräver dock vissa egenskaper och dessutom måste man ofta ta hjälp från någon professionell och behörig person också.

Detta är viktigt – du får alltså sköta saker som att sätta kakel och riva ut skåp då du ska renovera badrum, men så fort det handlar om vatten eller el så måste du ha extern hjälp. Ofta är det därför bättre att man lejer en firma som sköter allt jobb istället för att man själv ger sig på att renovera ett badrum – detta är nämligen både tidskrävande och svårt.

En sak som att kakla må se ganska lätt ut, men alla som någon gång har försökt sig på vet att det i själva verket är väldigt svårt och ett badrum vars kakel sitter snett och ser fult ut – ja, den lägenheten kommer ju knappast att generera någon större vinst vid en vidareförsäljning i Stockholm. Alltså tjänar man – i många fall – på att leja ut detta till ett företag istället.

Vilket företag kan renovera mitt badrum i Stockholm?

 I Stockholm finns det väldigt många företag som specialiserat sig just på att renovera badrum så man kommer som boende där definitivt inte ha några problem att hitta något sådant. Svårigheten ligger snarare i att hitta rätt företag för att renovera badrum – det finns nämligen väldigt många direkt oseriösa firmor som rör sig i Stockholm och som bara är ute efter pengar.

Här måste man alltså se upp och minimera riskerna då det gäller att leja någon att renovera sitt badrum i Stockholm. Här krävs det alltså noggrann research, goda vitsord och – framförallt – bra referenser. Kräv att få nummer till tidigare kunder så att du kan höra med dessa om hur de upplevde företagets jobb – på så sätt slipper du själv att bli lurad.

Frågor och svar om att köpa en tomt att bygga hus på

10 maj 2017

Att köpa en tomt för att bygga hus på är ett projekt många drömmer om idag. Att ta steget från dröm till verklighet kan dock vara lite svårt ibland, särskilt när man inte riktigt vet var man ska börja. Funderar man på att bygga hus på en tomt man ännu inte har, är det bara naturligt att en hel del tankar snurrar runt i huvudet. I den här texten försöker vi ge svar på några av de mest vanliga funderingarna.

Hur hittar man egentligen en bra tomt att bygga hus på?

Att hitta ett bra läge för sitt planerade hus kan göras på många olika sätt. Generellt sett är det lättare om man planerar att bygga hus lite mer avlägset. Vill man bo nära större städer, så som Stockholm till exempel, finns det som regel ett mindre utbud. Kan man tänka sig att bo lite mer avlägset är det desto lättare.

Något som kan vara bra att börja kolla är om din kommun har en tomtkö. Alla kommuner har inte detta, men är mer vanligt förekommande bland de kommunerna med mycket mark. Stockholms kommun har till exempel ingen tomtkö, samtidigt som andra kommuner i Stockholms län mer sannolikt har det (Nynäshamn, Norrtälje t.ex.). Mer centrala kommuner i Stockholms län, så som Sundbyberg eller Solna, har inte heller någon tomtkö.

Givetvis finns det fler sätt att hitta en tomt att bygga hus på, utöver att stå i en tomtkö. Till exempel brukar tomter förmedlas på olika annons- och fastighetssajter.

Vad är viktigt att tänka på vid tomtköpet?

Många saker är viktiga att tänka på när det kommer till ett tomtköp. Till exempel bör du titta så att topografin och dess läge kommer att harmonisera väl med huset du planerar att bygga. En stor del av att bygga hus, och att projektet blir så bra som det kan bli, är just att huset och tomten passar bra ihop.

Något annat som är bra att ha i åtanke är om vatten finns draget. Givetvis går det att bo utan draget vatten, men i sådana fall krävs dyra installationer – eller att du lever riktigt gammalmodigt.

Sakerna som är bra att tänka på vid ett tomtköp är helt enkelt för många för att listas här. Glöm dock inte att även ta hänsyn till ekonomin innan du bestämmer dig för något.

Hur är det med bygglov?

För ett större hus krävs i princip alltid bygglov. Ska du bygga en mindre byggnad utöver huvudbyggnaden, är det möjligt att ett bygglov inte krävs. Hör alltid med byggnadsnämnden i din kommun innan du påbörjar något projekt som kan tänkas omfattas av bygglovsplikten.

Här kan du läsa mer om husbyggande. Sidan är inriktad mot Stockholm, men man kan ha nytta av informationen oavsett var man bor i landet.

Fönsterbyte – så fungerar det (exempel från Stockholm)

18 apr 2017

De flesta som vill genomföra ett fönsterbyte kontaktar ett företag för att få hjälp med den tjänsten. Det finns inte några lagar eller byggnadsregler som säger att man inte får utföra arbetet själv men med tanke på att ett monteringsfel på bara någon millimeter kan skapa felaktigheter är det viktigt att man har god kompetens om det ska utföras på egen hand.

Hur går det då till om man anlitar ett företag? Här nedan presenteras de punkter som sker innan bostaden har fått sina nya fönster. Detta är exempel från två olika företag i Stockholm.  I princip sker ett byte av fönster på samma sätt oavsett vilket företag man anlitar. Men om man jämför olika företag gällande denna tjänst kan det presenteras mycket olika. Ett av dessa företag har ”Fyra enkla steg till nya fönster” medan ett annat företag har ”Så får du nya fönster med 8 snabba steg”

Är det då skillnad mellan dessa två företag? Företag som bägge finns i Stockholm och enligt deras hemsidor har liknande kundunderlag. Nej, det handlar snarare om hur detaljerade de punkter är som presenteras.

Kontakt

Första steget är att kontakta en eller flera återförsäljare i Stockholm. Är det ett större jobb kan det vara bra att kontakta flera olika för att därigenom få olika offerter. Kom ihåg att jämföra slutpriset efter ROT-avdrag.

Boka tid för hembesök

För att kunna ge en tydlig offert krävs det att hantverkarna kommer ut och ser på byggnaden. Detta är alltid kostnadsfritt förutsatt att man bor i Stockholm och anlitar ett företag från samma stad. Bor man i närliggande städer kan en viss kostnad uppkomma. Fråga alltid innan så att inte en oväntad kostnad uppkommer.

Beställning

När man jämfört olika offerter är det dags att lägga en beställning. Det är hantverkarnas ansvar att mäta och beställa rätt mått på fönstren och de kan även ge råd om vilka modeller som passar bäst beroende på behov och funktion. Utbudet av olika modeller av fönster är relativt stort och man bör lägga ner tid på att välja eftersom dessa inte kommer att bytas på lång tid.

Tillverkning

Nästa steg är att de fönster som beställs tillverkas. Här skiljer det sig något mellan de företag som erbjuder fönster runt om i Stockholmsregionen. En del av de större företagen har nämligen egentillverkning av de modeller de säljer. De kan även ta fram helt unika fönster beroende på kundens behov.

Mindre företag köper in fönster från tillverkare och vilket utbud de kan erbjuda beror på vilken tillverkare de har samarbete med.

Montering

Efter att tillverkningen är klar är det bara montering kvar. En fördel är att anlita företag som har certifierade montörer eftersom detta bevisar en nivå av kompetens. Montering kan ske oavsett om bostadsägaren är hemma eller inte. Det viktiga är att man kommer överens om en tid som passar bägge parter.

Slutkontroll och garanti

Med slutkontroll menas att fönsterexperter från företaget går igenom det nya fönstret med bostadsägaren. Därmed får man en funktionskoll och slutkontroll på att arbetet genomförts som önskat. Se till att få skriftlig information gällande hur lång garanti som ingår!

På denna sida kan du läsa mer om olika typer av fönster och dess respektive för- och nackdelar: www.fönsterstockholm.net.

← Äldre inlägg